Thẻ: giáo án

Giáo án lớp 12 trọn bộ

Download full trọn bộ Giáo án lớp 12 bao gồm các môn học Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, Vật lý cơ bản và dạy thêm. Link xem và download Giáo án lớp 12: Giáo án Tích phân ôn thi đại học Giáo án Giải tích lớp 12 Giáo án Hình học […]

Giáo án lớp 11 trọn bộ

Download full trọn bộ Giáo án lớp 11 bao gồm các môn học Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, Vật lý cơ bản và dạy thêm. Link xem và download: Giáo án Đại số lớp 11 Giáo án Hình học lớp 11 Giáo án Hình học lớp 11 nâng cao Giáo án […]

Giáo án lớp 10 trọn bộ

Download full trọn bộ Giáo án lớp 10 bao gồm các môn học Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, Vật lý cơ bản và dạy thêm. Giáo án lớp 10 trọn bộ bao gồm giáo án: Giáo án Đại số lớp 10 cơ bản Giáo án Hình học 10 chương 1 Giáo […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội