Thẻ: góc nhọn

Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

1. Xác định chiều cao a) Nhiệm vụ Xác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp. b) Chuẩn bị Giác kế, thước cuộn, máy tính bỏ túi (hoặc bảng lượng giác). c) Hướng dẫn thực hiện (h.34) Đặt kế giác thẳng đứng cách chân tháp một khoảng a (CD […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội