Thẻ: góc

Toán 6 – Phiếu bài tập góc

Bài 1: Cho góc bẹt xOy. a) Trên nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ các tia Oa, Ob sao cho \(\widehat{xOa}={{105}^{o}},\) \(\widehat{xOb}={{45}^{o}}.\) Tính \(\widehat{aOb}\) b) Chứng minh tia Oa nằm giữa hai tia Ob, Oy. c) Gọi Oc là tia đối của tia Oa. Chứng minh tia Ox nằm giữa hai tia Ob, Oc. Bài […]

Các bài toán về tính toán độ dài cạnh, độ lớn góc, diện tích hình

1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. Tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác, tổng các góc của tứ giác. 2. Tính chất tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. – Tam giác cân: \(\displaystyle \Delta ABC\) cân tại A \(\displaystyle \Rightarrow \widehat{B}=\widehat{C}=\frac{{{180}^{0}}-\widehat{A}}{2}\) – Tam giác vuông cân: \(\displaystyle \Delta ABC\) vuông cân […]

8 cách chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc xÔy

Để chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc xÔy trong mặt phẳng các em có thể sử dụng một trong 8 cách dưới đây. 1. Chứng minh tia Oz nằm giữa tia Ox, Oy và \(\widehat{xoz}=\widehat{yoz}\) 2. Chứng minh \(\widehat{xoz}=\frac{1}{2}\widehat{xoy}\) hay \(\widehat{yoz}=\frac{1}{2}\widehat{xoy}\) 3. Chứng minh trên tia Oz có một điểm cách đều […]

Trang 1 trên 41234
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội