Thẻ: góc

Các bài toán về tính toán độ dài cạnh, độ lớn góc, diện tích hình

1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. Tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác, tổng các góc của tứ giác. 2. Tính chất tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. – Tam giác cân:  cân tại A  – Tam giác vuông cân:  vuông cân tại A  – Tam giác đều: […]

Bài tập Chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

Ở bài viết này Timgiasuhanoi.com chia sẻ cho các em học sinh lớp 9 các bài tập thuộc chương 3: Góc với đường tròn. Chúc các em học tốt. Với mỗi dạng bài đều nhắc lại lý thuyết: – Góc ở tâm. Số đo cung – Liên hệ giữa cung và dây – Liên hệ […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội