Thẻ: Hà Nội

Bốn điểm mới trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019

Bổ sung chương trình đào tạo mới, thay đổi điểm cộng ưu tiên khu vực, trường ngoài công lập được tự chủ xét tuyển… Đó là những điểm mới đáng lưu ý trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 của Hà Nội. Theo ông Phạm Quốc Toản, Phó phòng Quản lý thi […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội