Thẻ: hàm số

Khái niệm hàm số

1. Khái niệm Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số. 2. Chú ý – Hàm […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x