Thẻ: hóa học

Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học

Từ nãm 2007, trong các kì thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, môn Hoá học được thi bằng phương pháp trắc nghiêm khách quan (gọi tắt là phương pháp trắc nghiệm). Mỗi đề thi có 50 câu trắc nghiệm (làm bài trong 90 phút), trong đó có […]

Tiếp Cận 23 Phương Pháp Giải Nhanh Hiện Đại Hóa Học

Cuốn sách Tiếp Cận 23 Phương Pháp Giải Nhanh Hiện Đại Hóa Học là cuốn sách Hóa Học “đầu tiên” tích hợp đầy đủ, trọn vẹn 23 phương pháp giải nhanh Hóa Học, giúp học sinh phá tan những khó khăn trong việc học và làm bài tập môn Hóa. Cuốn sách giúp học sinh Trung bình […]

Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán Hóa học – Lê Phạm Thành

Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán Hóa học của tác giả Lê Phạm Thành là tài liệu hữu ích cho các em trong việc ôn thi trắc nghiệm môn Hóa. Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn học sinh phải giải quyết một số […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội