Thẻ: lượng giác

Lượng giác hóa các bài toán đại số

Hôm nay Trung tâm Gia sư Hà Nội xin chia sẻ cho các bạn về một ứng dụng khá hay và hữu ích của lượng giác trong giải toán. Đó là phương pháp: “Dùng lượng giác để giải các bài toán Đại số”. Phương pháp lượng giác hóa có thể áp dụng để giải nhiều […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội