Thẻ: luyện thi vào 10

Tuyển chọn theo chuyên đề Toán luyện thi vào 10 Đại số và Hình học

Tuyển chọn theo chuyên đề toán luyện thi vào 10 – tập 1 (Đại Số), gồm 5 chương. Chương 1. Biểu thức đại số, gồm các chuyên đề về Rút gọn và tính giá trị của biếu thức ; Tìm điều kiện để biểu thức (tại số thỏa mãn điều kiện cho trước. Chương 2. […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x