Thẻ: mặt phẳng

Quan hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

1. Khái niệm mặt phẳng Mặt gương phẳng, mặt bảng.. là hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng rộng vô tận 2. Đường thẳng thuộc mặt phẳng Tính chất: Đường thẳng a đi qua điểm A và B của mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng a đều thuộc mặt phẳng (P). Kí hiệu […]

Khái niệm mặt phẳng

1. Khái niệm mặt phẳng Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng. 2. Nửa mặt phẳng Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a. Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội