Thẻ: nghị luận chứng minh

Phương pháp làm bài văn nghị luận chứng minh

Văn nghị luận chứng minh là dạng văn sử dụng hàng loạt dẫn chứng có định hướng để làm rõ vấn đề. “Văn chứng minh” là một cách gọi ước lệ chỉ bài văn, đoạn văn nghị luận sử dụng phương pháp chứng minh. Trong nhà trường, kiểu bài chứng minh có nhiệm vụ rèn luyện […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x