Thẻ: ngữ văn 6

Những bài văn mẫu hay lớp 6

Trung tâm Gia sư Hà Nội gửi tới các em học sinh tuyển tập Những bài văn mẫu hay lớp 6. Đây là tài liệu giúp các em học tốt môn học tập làm văn 6. Các bài văn mẫu đa dạng, chủ đề phong phú giúp các em có thêm nhiều gợi ý về […]

Sổ tay Văn học 6

Tài liệu Sổ tay Văn học 6 tóm tắt kiến thức môn Ngữ Văn lớp 6. Gồm 3 phần: phần văn học, phần tiếng Việt và phần tập làm văn. Cuốn Sổ tay Ngữ văn 6 được biên soạn theo chương trình mới cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống câu hỏi và […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội