nguyên hàm mở rộng

Bảng nguyên hàm cơ bản, nâng cao, mở rộng đầy đủ nhất

Bảng gồm các công thức nguyên hàm cơ bản, nguyên hàm nâng cao, nguyên hàm mở rộng dành cho học sinh lớp 12 áp dụng làm các bài tập về nguyên hàm. Nhắc lại định nghĩa về nguyên hàm như sau: Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội