Thẻ: ôn tập

Ôn tập các dạng Toán lớp 4

Các dạng Toán lớp 4 giúp các em học sinh khối lớp 4 ôn tập lại, nắm chắc các dạng Toán, hệ thống kiến thức trong chương trình học trên lớp. Có tất cả 16 dạng toán lớp 4. 1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe […]

Ôn tập các dạng Toán lớp 2

Các dạng Toán lớp 2 giúp các em học sinh khối lớp 2 ôn tập lại, nắm chắc các dạng Toán, hệ thống kiến thức trong chương trình học trên lớp. Có tất cả 16 dạng toán lớp 2. Dạng 1: Số hạng. Tổng – Lấy 1 ví dụ về phép cộng 2 số như […]

Nội dung ôn tập môn Ngữ văn lớp 7

Nội dung ôn tập môn Ngữ văn lớp 7 với 3 phần: văn bản, tiếng Việt và tập làm văn với các bài học và câu hỏi trong sách giáo khoa. I. Văn bản Nắm được tác giả, tác phẩm, nghệ thuật và nội dung chính các văn bản sau: 1.Tục ngữ về thiên nhiên […]

Ôn tập và bồi dưỡng Toán lớp 9 với 10 chuyên đề

Ôn tập Toán lớp 9 với 10 chuyên đề bao gồm các chuyên đề: Rút gọn phân thức đại số, Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Phương trình vô tỷ. Và các chuyên đề: Chứng minh bất đẳng thức, Chứng minh bất đẳng thức, Tỷ số lượng giác, Cực trị, Cực trị hình học, Tính chứng minh hình, Chuyên đề […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội