Thẻ: phân giác

Tính chất đường phân giác của một góc

Trong chương trình Toán lớp 6 phần Hình học 6 các em đã được học khái niệm về tia phân giác, đường phân giác. Ở bài này các em sẽ được học tính chất đường phân giác của một góc. Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội