Thẻ: phân số

Chương 3: Phân số

Trong Chương 3: Phân số, các em sẽ được ôn lại về phân số với các tính chất cơ bản, rút gọn phân số, quy đồng và phép cộng trừ, nhân chia phân số. Bài 1: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Dạng 1:  Biểu diễn phân số của một hình cho trước Phương pháp […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x