Thẻ: phân thức

Cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức – Đại số 8

Để biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức thì trước tiên các em cần phải nắm vững lý thuyết. Ngoài ra cần có phương pháp giải đúng. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại lý thuyết đã học – Biểu thức hữu tỉ là biểu thức biểu thị một dãy phép toán : cộng, trừ, nhân , chia […]

Dạng toán Định giá trị của phân thức – Đại số 8

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com viết về dạng toán Định giá trị của phân thức thuộc chương trình Đại số lớp 8 qua bài tập ví dụ. Với bài tập khác các em làm tương tự. Dạng toán định giá trị của phân thức Đại số lớp 8 Phân thức đại số thuộc chương 2 […]

Biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

1. Biểu thức hữu tỉ – Một đa thức được gọi là một biểu thức nguyên – Một biểu thức chỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân , chia và chứa biến ở mẫu được gọi là biểu thức phân Các biểu thức nguyên và biểu thức phân được gọi chung là biểu thức […]

Phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Nếu là một phân thức khác 0 thì Do đó: là phân thức nghịch đảo của phân thức   là phân thức nghịch đảo của phân thức 2. Phép chia các phân thức đại số […]

Phép nhân các phân thức đại số

1. Quy tắc nhân các phân thức đại số Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc. 2. Các tính chất của phép nhân các phân thức a) Tính chất giao hoán b) Tính chất kết hợp c) Phân phối đối […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội