Thẻ: phép chia

Cách ước lượng thương của phép chia cho số có 2 chữ số, 3 chữ số – Toán lớp 4

Khi chia cho số có 2 hoặc 3 chữ số ở lớp 4 thì nhiều học sinh không biết hoặc khó khăn khi ước lượng được thương sao cho đúng. Vậy làm thế nào để giúp học sinh ước lượng thương đúng được. Bài viết này Trung tâm gia sư Hà Nội chia sẻ hướng dẫn […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội