Thẻ: sách toán 8

Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 8

Cuốn Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 8 chia thành 10 chủ đề: Chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phương trình bậc nhất. Và các chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, bất phương trình bậc nhất, các bài toán về số học, bất đẳng […]

Ebook Phương pháp giải Toán 8 theo chủ đề: Đại số và Hình học

Cuốn sách Phương pháp giải Toán 8 theo chủ đề Đại số có nội dung phân chia thành các chương như SGK hệ thống lý thuyết và dạng bài tập phần Đại số 8. Đọc sách Phương pháp giải Toán 8 theo chủ đề Đại số:   Cuốn sách Phương pháp giải Toán 8 theo chủ […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội