Thẻ: sách toán 8

Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 8

Cuốn Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 8 chia thành 10 chủ đề: Chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phương trình bậc nhất. Và các chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, bất phương trình bậc nhất, các bài toán về số học, bất đẳng […]

Ebook Phương pháp giải Toán 8 theo chủ đề: Đại số và Hình học

Cuốn sách Phương pháp giải Toán 8 theo chủ đề Đại số có nội dung phân chia thành các chương như SGK hệ thống lý thuyết và dạng bài tập phần Đại số 8. Đọc sách Phương pháp giải Toán 8 theo chủ đề Đại số:   Cuốn sách Phương pháp giải Toán 8 theo chủ […]

Ebook Học và giải toán một cách thông minh khối 8, 9

Học toán là một quá trình sáng tạo, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, sáng tạo trong vận dụng kiến thức, vì thế cần phải học toán một cách thông minh, mà thông minh chính là do học tập mà có. Giải toán cùng là một quá trình vận dụng kiến thức, nên cùng […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội