Thẻ: sách toán

Sách bài tập trắc nghiệm Toán 10 – Trần Đức Huyên

Thầy giáo Trần Đức Huyên đã soạn ra cuốn sách Bài tập trắc nghiệm Toán 10 làm tài liệu bổ trợ dành cho giáo viên và học sinh ban khoa học tự nhiên. Kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm là một phương pháp kiểm tra tích cực và khách quan. Theo thông tin từ Bộ […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội