Thẻ: số hữu tỉ

Chuyên đề: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ – Đại số 7

Đây là bài thứ 7 of 1 trong series Chuyên đề Toán 7

Chuyên đề Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ thuộc chương trình Đại số 7. Dưới đây là lý thuyết cần ghi nhớ và ví dụ minh họa có lời giải. Cuối cùng là bài tập tự giải. Chúc các em học tốt.

Nhân, chia số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ ,  cho trước, ta có lý thuyết, công thức nhân hai số hữu tỉ như sau: 1. Nhân hai số hữu tỉ 2. Chia hai số hữu tỉ 3. Chú ý khi nhân, chia hai số hữu tỉ – Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao […]

Cộng, trừ số hữu tỉ

1. Cộng trừ số hữu tỉ Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng: ,  ( a, b, m ∈ Z, m > 0) Khi đó: 2. Quy tắc ” chuyển vế” Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội