Thẻ: số thập phân

Một số bài toán về số thập phân – Chương 5 – Toán nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 4 of 11 trong series Bài tập toán nâng cao lớp 5

Bài 1. Cho số thập phân 30,72. Số này sẽ thay đổi thế nào nếu: a) Xóa bỏ dấu phẩy. b) Dịch dấu phẩy sang bên phải một chữ số. c) Dịch dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Bài 2. Thương của hai số là 1999 và hiệu của chúng là 199,8. Tìm […]

Cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Muốn cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính về phân số đã học. Thực tế phép cộng và trừ số thập phân rất đơn giản còn phép nhân và chia số thập phân mới phức tạp. Cách […]

Cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên – Toán lớp 5

Hôm nay, Trung tâm Gia sư Hà Nội hướng dẫn các em cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên bằng các ví dụ minh họa. Nhân một số tự nhiên với số thập phân hay nhân số thập phân với số tự nhiên đều cùng một cách. Muốn nhân một số thập […]

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

1. Khái niệm hỗn số Người ta viết gọn tổng   của số dương 1 và phân số dương  dưới dạng ( tức là bỏ đi dấu cộng) và gọi là một hỗn số. Số đối  cũng là một hỗn số. Tổng quát khi ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội