Thẻ: số tự nhiên

Chữ số Ả-rập, tiền thân của số tự nhiên hiện nay

Cụm từ “chữ số Ả Rập” thật sự là tên sai, vì hệ chữ số này không được người Ả Rập sáng chế hay dùng rộng rãi. Thay vào đó, chúng được phát triển tại Ấn Độ bởi những người Hindu vào khoảng 400 TCN. Tuy thế, vì người Ả Rập đã truyền hệ chữ số này vào các nước Tây phương sau khi chúng […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội