Thẻ: song song

Vẽ thêm yếu tố phụ để chứng minh hai đường thẳng song song

Khi vẽ thêm yếu tố phụ chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết bài toán chứng minh hai đường thẳng song song. Các em xem qua những ví dụ sau đây. Bài toán 1: Hướng dẫn giải: Chúng ta đã biết rằng : Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong […]

Bài tập từ vuông góc đến song song – Hình học 7

Bài 10: Cho 5 đường thẳng trên mặt phẳng trong đó không có hai đường thẳng nào song song .Chứng minh rằng tồn tai hai đường thẳng tạo với nhau góc nhỏ hơn hoặc bằng 360. Bài 11: Cho một góc mà đỉnh của nó không có trong hình vẽ và điểm M nằm trong góc […]

Ôn tập: Chứng minh hai đường thẳng song song

Để chứng minh hai đường thẳng song song trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các tính chất song song mà Trung tâm Gia sư Hà Nội giới thiệu dưới đây. 1. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung ( không làm được gì). 2. […]

Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song

Ở bài viết này các em học sinh lớp 7 sẽ được học về các cách chứng minh hai đường thẳng song song bằng phương pháp dưới đây. Tổng quan kiến thức cách chứng minh 2 đường thẳng song song. I. Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song 1. Xét vị trí các […]

Quan hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

1. Khái niệm mặt phẳng Mặt gương phẳng, mặt bảng.. là hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng rộng vô tận 2. Đường thẳng thuộc mặt phẳng Tính chất: Đường thẳng a đi qua điểm A và B của mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng a đều thuộc mặt phẳng (P). Kí hiệu […]

Quan hệ vuông góc, song song

1. Quan hệ vuông góc, song song Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 2. Ba đường thẳng song song […]

Hai đường thẳng song song

1. Khái niệm hai đường thẳng song song – Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Ký hiệu a // b. – Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. 2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Nếu đường thẳng c cắt hai […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội