Thẻ: tam giác vuông

Ôn tập dạng toán phần Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Toán lớp 9

Nhờ nền tảng kiến thức các phần Hình học 6, 7, 8, và phần hệ thức lượng trong tam giác vuông, bạn có thể tự tin áp dụng công thức để hoàn thành các dạng toán Hình học 9. Trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 9 cũng đã triển khai các chương trình Hình học […]

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Dựa vào các trường hợp đồng dạng của tam giác mà ta suy ra các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông gồm dưới đây. – Từ trường hợp Góc – Góc: Hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau thì đồng dạng với nhau. – Từ trường hợp Cạnh – Góc – […]

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Dựa vào các trường hợp bằng nhau của tam giác và Định lí Pitago trong tam giác vuông mà ta suy ra được các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông dưới đây: – Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông […]

Định lí Pitago trong tam giác vuông

1. Định lí Pytago Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. ∆ABC vuông tại A. => BC2=AB2+AC2 2. Định lí Pytago đảo Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bẳng tổng bình phương các cạnh còn lại thì tam giác đó […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội