Thẻ: tam giác

Cách đếm số đoạn thẳng, hình tam giác nhanh nhất

Ở bài viết này Gia sư Hà Nội chia sẻ với các em cách đếm số đoạn thẳng, đếm số hình tam giác làm sao đúng và nhanh nhất. Hướng dẫn: Học sinh đọc hiểu bản chất trước khi áp dụng công thức ghi nhớ cách đếm tổng quát. 1. Đếm đoạn thẳng dựa vào số điểm […]

Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác

Hướng dẫn cách chứng minh một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, tâm đường tròn nội tiếp tam giác, tâm đường tròn bàng tiếp tam giác. Giả sử O là tâm đường đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp ΔABC thì ta có: Cách chứng minh O là tâm đường tròn ngoại […]

Cách chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm của tam giác

Để chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm của tam giác thì ta cần sử dụng định nghĩa và tính chất trọng tâm, trực tâm trong tam giác. Giả sử ta cần chứng minh G là trọng tâm, H là trực tâm của ΔABC. Ta có: Chứng minh G là trọng tâm của tam giác […]

Kiến thức cơ bản Tam giác đồng dạng – Toán lớp 8

Một trong những kiến thức cơ bản nhất của chương trình toán lớp 8 nhất trong chương trình sách giáo khoa mà bạn cần nhớ là Tam giác đồng dạng với cách giải đơn giản nhất. Theo đó, bạn cần ôn tập một số dạng toán Tam giác đồng dạng của chương trình toán lớp […]

Các bài toán liên quan tới diện tích, tam giác, tứ giác

Các bài toán liên quan tới diện tích, tam giác, tứ giác nằm trong chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Đây là một trong những chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán. Dưới đây là lý thuyết và các bài tập có lời giải, bài tập […]

Lý thuyết tam giác đồng dạng cần ghi nhớ – Toán lớp 8

Các khái niệm, tính chất cần ghi nhớ liên quan tới tam giác đồng dạng: định lý talet, trường hợp đồng dạng c.c.c, c.g.c, g.g.g. Và các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. 1. Định lý Ta – lét trong tam giác Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội