Thẻ: tần số

Bảng phân bố tần số và tần suất

Lý thuyết bảng phân bố tần số và tần suất. 1. Khái niệm dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu Vấn đề người điều tra nghiên cứu quan tâm như: năng suất của một loại cây trồng, chiều cao và trọng lượng của thanh niên lứa tuổi 18… được gọi là dấu hiệu. Người điều […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội