Thẻ: thừa số

Bài tập về phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Timgiasuhanoi.com gửi tới các em một số bài tập về phân tích một số ra thừa số nguyên tố thuộc số học 6. Chúc các em học tốt. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại một số lý thuyết về số nguyên tố. – Cách xác định số lượng các ước của một số : nếu […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội