Thẻ: tỉ lệ nghịch

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch – Chương 4 – Toán nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 3 of 11 trong series Bài tập toán nâng cao lớp 5

Bài 1. Tổ 1 lớp 5A có 11 em trồng được 44 cây, hỏi cả lớp nếu 48 em trồng được bao nhiêu cây, biết số cây mỗi em trồng được là như nhau. Bài 2. Một tổ thợ mộc có 3 người trong 5 ngày đóng được 75 cái ghế. Hỏi nếu tổ đó […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội