Thẻ: tiếng Anh 6

Sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng

Sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng biên soạn dựa theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN). Tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp hàng ngày mà còn là một bộ môn thiết yếu trong […]

Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Các em học sinh thân mến, “Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh 6” được viết dưới dạng trắc nghiệm nhằm giúp các em có điều kiện làm quen, học tập, tham khảo, rèn luyện và nâng cao kiến thức về bộ môn Tiếng Anh. Cấu trúc Bộ đề gồm có 30 bài tập, mỗi bài […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội