Thẻ: tiếng Anh

Ebook Grammar practive grade 1-2

This first book of Grammar Practice for first and second grades provides teachers with resources, activities, and ideas aimed at introducing students to the basic elements of grammar. The activity pages can be used as a resource around which to build and develop a classroom program. Good grammar skills help children improve their expression and […]

Kinh nghiệm học trung tâm tiếng Anh

Nhiều bạn hỏi tớ học tiếng Anh thì đến trung tâm nào. Tớ không dám khuyên bừa. Chỉ xin kể vài câu chuyện để các bạn tham khảo. Tháng 6 năm 2013 tớ đến học một trung tâm. Tớ biết chỗ này là do có cô bạn rủ đi dự hội thảo. Ở đó học […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội