tổ hợp

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Nhằm giúp các em học sinh thuận tiện cho việc tra cứu các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton, chúng tôi đã tuyển tập những công thức thường dùng. Chuyên đề tổ hợp và nhị thức Newton là một trong những chuyên đề học khó với nhiều học […]

Lý thuyết quy tắc điểm: quy tắc cộng, quy tắc nhân

Quy tắc điểm có vai trò rất quan trọng trong Đại số tổ hợp. Trong đó quy tắc cộng, quy tắc nhân được ứng dụng rộng rãi. Về lý thuyết, quy tắc cộng và quy tắc nhân được trình bày như sau: 1. Quy tắc cộng Giả sử để hoàn thành một công việc, phải thực hiện […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội