Thẻ: toán lớp 4

Ôn tập các dạng Toán lớp 4

Các dạng Toán lớp 4 giúp các em học sinh khối lớp 4 ôn tập lại, nắm chắc các dạng Toán, hệ thống kiến thức trong chương trình học trên lớp. Có tất cả 16 dạng toán lớp 4. 1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe […]

Đề thi khảo sát cuối kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 đ ) a, 68257 + 17629               c, 3954 x 254 b, 95832 – 47106                d, 130050 : 425 Câu 2:        Tính: ( 2 đ ) a, \(\displaystyle \frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times \frac{5}{4}\)         b, \(\displaystyle \left( \frac{6}{5}-\frac{1}{2} \right):\frac{3}{4}\) Câu 3: Tìm x: ( 2 đ) a, \(\displaystyle \frac{6}{5}:x=\frac{2}{3}\)      […]

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 số 1: Bài 1: ( 2 điểm) Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới và số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết […]

Trang 1 trên 3123
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội