Thẻ: toán lớp 4

Một số lỗi thường gặp khi bắt đầu học Toán phân số lớp 4

Phân số là dạng toán quan trọng trong chương trình Toán lớp 4. Trong quá trình học thì học sinh gặp nhiều lỗi. Năm nào cũng vậy đến thời điểm này các bạn lớp 4 bắt đầu học toán phân số là xuất hiện các lỗi điển hình. Sau đây là các lỗi thường gặp […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội