Thẻ: toán lớp 4

Đề thi khảo sát cuối kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi khảo sát cuối kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 đ ) a, 68257 + 17629               c, 3954 x 254 b, 95832 – 47106                d, 130050 : 425 Câu 2:        Tính: ( 2 đ ) a, \(\displaystyle \frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times \frac{5}{4}\)         b, \(\displaystyle \left( \frac{6}{5}-\frac{1}{2} \right):\frac{3}{4}\) Câu 3: Tìm x: ( 2 đ) a, \(\displaystyle \frac{6}{5}:x=\frac{2}{3}\)      […]

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 số 1: Bài 1: ( 2 điểm) Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới và số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết […]

Trang 1 trên 3123
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội