Thẻ: trung bình cộng

Hướng dẫn giải các dạng Toán lớp 5

Trung tâm Gia sư Hà Nội hướng dẫn các em học sinh lớp 5 giải các dạng Toán cơ bản trong chương trình học. Giúp các em nắm vững kiến thức Toán chuẩn bị tốt cho các kì thi cuối học kì, chuyển cấp (lên cấp 2 THCS). Các dạng toán được nêu ra ở […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội