Thẻ: trung tâm

Kinh nghiệm học trung tâm tiếng Anh

Nhiều bạn hỏi tớ học tiếng Anh thì đến trung tâm nào. Tớ không dám khuyên bừa. Chỉ xin kể vài câu chuyện để các bạn tham khảo. Tháng 6 năm 2013 tớ đến học một trung tâm. Tớ biết chỗ này là do có cô bạn rủ đi dự hội thảo. Ở đó học […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội