Thẻ: trung tuyến

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

1. Định nghĩa đường trung tuyến của tam giác Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng có một đầu là đỉnh của tam giác đầu kia là trung điểm của cạnh đội diện với đỉnh đó. Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến. 2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội