Thẻ: vectơ

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết về Vectơ

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết về Vectơ: Định nghĩa vectơ, Độ dài vectơ, Hai vectơ cùng phương, bằng nhau, đối nhau, Phép cộng vectơ, Phép trừ vectơ, Phép nhân vectơ với một số thực. Và TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO. 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA 1.1 Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x