Thẻ: vectơ

Ứng dụng của vectơ trong các bài toán đồng quy, thẳng hàng

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Muốn chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng, ta đi chứng minh: kR. Để nhận được (1), ta lựa chọn một trong hai hướng: – Hướng 1: Sử dụng các quy tắc biến đổi vectơ đã biết. – Hướng 2:  Xác định vectơ và thông qua các tổ hợp trung […]

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết về Vectơ

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết về Vectơ: Định nghĩa vectơ, Độ dài vectơ, Hai vectơ cùng phương, bằng nhau, đối nhau, Phép cộng vectơ, Phép trừ vectơ, Phép nhân vectơ với một số thực. Và TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO. 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA 1.1 Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn […]

Cách chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định bằng vectơ

Trong chương trình Toán lớp 10 các em sẽ được học cách chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định bằng vectơ. Các em hãy đọc kỹ lý thuyết và bài tập ví dụ. Các em cần nắm rõ lý thuyết dưới đây. Lý thuyết vectơ về đường thẳng đi qua điểm cố định Ví […]

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ

Trung tâm Gia sư Hà Nội đưa ra cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng việc sử dụng vectơ khi các em học xong phần vecto trong Hình học lớp 10. Ba điểm A, B, C được gọi là thẳng hàng nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng hay có một đường thẳng đi […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x