Tập hợp số tự nhiên và các bài toán liên quan

Ôn lại lại lý thuyết khái niệm về tập hợp, số phần tử của tập hợp, tập hợp con. Làm các bài tập liên quan tới tập hợp số tự nhiên.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x