Chuyên mục: Tin tức

Tin tức giáo dục, thông báo gia sư, phụ huynh học sinh. Tin tức thi hết cấp, luyện thi, tin tuyển sinh được cập nhật liên tục.

Dạng toán tìm chữ số tận cùng

Tìm chữ số tận cùng là dạng toán tiểu học trong chương trình lớp 4, lớp 5. Dưới đây là kiến thức lý thuyết và bài tập vận dụng các em tham khảo. Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số * Kiến thức cần nhớ: – Chữ số […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội