Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Cho các phân số \displaystyle \frac{a}{b}, \displaystyle \frac{c}{d}, \displaystyle \frac{p}{q} ta có các tính chất cộng cơ bản sau:

1. Tính chất giao hoán

\displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}

2. Tính chất kết hợp

\displaystyle \left( \frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}.\frac{p}{q} \right)

3. Nhân với 1 số

\displaystyle \frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}

4. Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng

\displaystyle \frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right)=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}+\frac{a}{b}.\frac{p}{q}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội