Tính chất của phép cộng và phép nhân

Khái niệm phép cộng và phép nhân, các tính chất của phép cộng và phép nhân.

1. Khái niệm tổng, tích của hai số a và b

Nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những số hạng.
Nếu a . b = d thì d là tích của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những thừa số.

2. Các tính chất của phép cộng và phép nhân

– Tính chất giao hoán:
a + b = b + a
a . b = b . a
– Tính chất kết hợp:
(a + b) + c = a + (b + c)
(a . b) . c = a . (b . c)
– Cộng với 0:
a + 0 = a
– Nhân với 1:
a . 1 = 1 . a = a
– Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
a . (b + c) = ab + ac

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội