Chuyên mục: Bồi dưỡng Toán 8

Các dạng bài tập Toán nâng cao lớp 8 tự giải phần Đại số

Dưới đây là một số dạng bài tập Toán nâng cao dành cho các em học sinh khối lớp 8 tự giải: Nhân chia đa thức, hằng đẳng thức, phép tính phân thức. NHÂN CÁC ĐA THỨC 1. Tính giá trị: B = x15 – 8×14 + 8×13 – 8×12 + … – 8×2 + […]

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 được trình bày chi tiết trên 20 trang theo thứ tự từ chuyên đề số 1 tới 20. Các em cần học chuyên đề nào thì click vào chuyên đề đó. 1. Phân tích đa thức thành nhân tử 2. Hoán vị, tổ hợp […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội