Chuyên mục: Toán lớp 10

Tổng hợp lý thuyết và công thức Toán lớp 10, bài tập cơ bản sách giáo khoa, bài tập nâng cao luyện thi học sinh giỏi, các dạng toán chuyên đề 10.

Các dạng toán về viết phương trình đường tròn

Các dạng toán về viết phương trình đường tròn bao gồm: viết PT đường tròn đi qua 3 điểm, PT đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng. Và viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Cụ thể về phương pháp giải toán và ví dụ các em xem ngay dưới đây. Dạng […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội