Toán lớp 3

Các bài toán “gấp một số lên nhiều lần”, “giảm đi một số lần” có lời giải – Toán lớp 3

Bài toán: Cho giá trị đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia một số lần hoặc giảm một số lần so với đại lượng kia. Yêu cầu tính giá trị tổng hiệu của hai đại lượng. Cách làm: – Bước 1: Tìm giá trị của đại lượng chưa […]

Các bài toán “nhiều hơn”, “ít hơn” có lời giải – Toán lớp 3

Bài toán: Cho dữ kiện đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng thứ hai nhiều hơn hoặc ít hơn dữ kiện đại lượng thứ nhất. Tính tổng 2 đại lượng. Cách làm: – Bước 1: Đi tính toán giá trị của đại lượng chưa biết, sử dụng phép tính cộng trừ phụ thuộc […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 25/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. Đặt tính rồi tính: 319 + 655          32 + 868           92 + 808 Bài 2. Đặt tính rồi tính: 304 x 3            193 x 4              108 x 8 Bài 3: Viết theo mẫu: 3125 = 3000 + 100 + 20 + 5 2004 =…………………………… 3110=……………………………. 1804=…………………………… 6400=…………………………… Bài 4: Có […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 23/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 18 x 5 =…….     17 x 5 =…….      42: 7 =…….       48: 6 =……. Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 124 x 3         305 x 6          132: 6         567: 7 Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 48 + 36: 6         684: 3 x […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 22/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 6 x 6 =…….         8 x 8 =…….         45: 9 =…….         56 : 8 =……. Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 116 x 3         309 x 5        84: 6         679: 7 Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 24 + 32: 8             378: 3 […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 21/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 3 x 6 =…….        7 x 8 =…….        42: 7 =…….       48: 6 =……. Bài 2. (3 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 48 + 36: 6                     684: 3 x 2 Bài 3. (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: a) Số […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 20/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (4 điểm) a) Tính nhẩm: 4 x 7 =…….         6 x 8 =…….        64: 8 =…….       54 : 9 =……. b) Đặt tính rồi tính: 407 + 382          660 – 251        84 x 7          97: 7 c) Tìm x: x: 5 = 141                   58 – 34 < x + 23 < 78: 3 […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội