Tuyển chọn theo chuyên đề Toán luyện thi vào 10 Đại số và Hình học

Tuyển chọn theo chuyên đề toán luyện thi vào 10 – tập 1 (Đại Số), gồm 5 chương.

Chương 1. Biểu thức đại số, gồm các chuyên đề về Rút gọn và tính giá trị của biếu thức ; Tìm điều kiện để biểu thức (tại số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Chương 2. Đăng thức và bất đẳng thức, gồm các chuyên đề về Đẳng thức; Bất đẳng thức; Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

Chương 3. Phương trình và bất phương trình, gồm các chuyên đề về Phương trình và bất phương trình bậc nhất; Phương trình bậc hai; Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai.

Chương 4. Hệ phương trình, gồm các chuyên đề về Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ; Một số dạng hệ phương trình không mẫu mực ; Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ; Phương trình và hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Chương 4. Hàm số đồ thị, giới thiệu một số dạng toán về Hàm số và đồ thị bậc nhất, hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Phần cuối là Một số đề tự luyện và có hướng dẫn giải.

Đọc sách Tuyển chọn theo chuyên đề toán luyện thi vào 10 – tập 1 (Đại Số):

Tuyển chọn theo chuyên đề Toán luyện thi vào 10 – tập 2 (Số học – Hình học) gồm 5 chương:

Chương 6. Các bài toán vẻ số nguyên, gồm các chuyên đề về Các bài toán về sự chia hết; Giải phương trình nghiệm nguyên.

Chương 7. Các bài toán tính toán trong hình học, gồm các chuyên đề giới thiệu các bài toán về tính độ dài, tính số đo góc.

Chương 8. Các bài toán chứng minh trong hình học, gồm các chuyên đề về Chứng minh các điểm thẳng hàng, các đường thẳng đồng quy ; Sử dụng tính chất của các hình hình học và các hệ thức hình học đế giải toán ; Chứng minh các điểm nằm trên cùng một đường tròn ; Các bài toán xác định yếu tố cố định.

Chương 9. Các bài toán bất đẳng thức – cực trị hình học, gồm các chuyên đề về Chứng minh bất đẳng thức hình học; Các bài toán cực trị hình học.

Chương 10. Toán suy luận lôgic, gồm các chuyên đề về Giải toán bàng nguyên li Dirichlet, Giải toán bằng nguyên lí cực hạn.

Phần cuối là Một số đề tự luyện và có hướng dẫn giải.

Đọc sách Tuyển chọn theo chuyên đề Toán luyện thi vào 10 – tập 2 (Số học – Hình học):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *