Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề

Bài 1: Số?

……+ 26 = 46                        98 – ….. = 38                       6 + …. = 17

78 – …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 = 67

90 – …. = 70                          76 – … = 0                            54 – …. = 54

Bài 2: Tính

86 – 36 = ….

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

34 + 30 = ….

60 – 40 = …..

60 + 40 = ….

100 – 40 = ….

100 – 60 = ….

Bài 3: Tính

40 + 30 + 8 = …..

50 + 40 + 7 = ….

70 – 30 + 2 = ….

90 – 50 + 4 = …

97 – 7 – 40 = …

97 – 40 – 7 = …

Bài 4: <   >   =

40 + 5 …… 49 – 7

………………………………………………

79 – 28 …… 65 – 14

……………………………………………..

34 + 25 ….. 43 + 15

………………………………………………..

79 – 24 ….. 97 – 42

……………………………………………….

Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Viết số:

Bảy mư­ơi ba: ………….

Ba mư­ơi bảy: ………….

Chín mư­ơi lăm: ……….

Năm mư­ơi chín: ………

Sáu m­ươi tư ­: ……………

Năm mư­ơi mốt: ………

Bài 7: Đặt tính rồi tính

17 – 6

………

………

………

10 + 6

………

………

………

18 – 8

………

………

………

17 – 3

………

………

………

12 + 5

………

………

………

14 + 4

………

………

………

2 + 13

………

………

………

15 – 4

………

………

………

Bài 8: Tính

18 cm –  8cm + 7 cm =………….

15 cm + 4 cm – 9 cm = …………

12 cm + 6 cm – 6 cm = …………

16 cm –  2 cm – 4 cm = …………

19 cm – 5 cm + 3 cm =………….

10 cm + 7 cm – 5 cm = …………

14 cm – 4 cm + 4 cm = …………

11 cm + 8 cm – 4 cm = …………

Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

  Tóm tắt                                                                        Bài giải

…còn nữa

Thầy cô, phụ huynh học sinh cần tải về đầy đủ 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề hãy like và chia sẻ bài viết rồi comment địa chỉ email để Trung tâm Gia sư Hà Nội gửi cho nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội